Praca w teatrze

Liczba ogłoszeń na stronie: 1

Ogłoszenie nr 1

 

Teatr Narodowy poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

 MONTER ELEKTRYK

Kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca doświadczenie w branży elektrycznej (eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych) z co najmniej trzy letnim stażem.

Wymagane umiejętności:

• znajomość posługiwania się dokumentacją techniczną;
• znajomość obsługi komputera;
• znajomość obsługi i działania rozdzielni SN i NN;
• znajomość konserwacji i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych.

Obowiązki na stanowisku montera elektryka:

• obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych;
• obsługa i konserwacja rozdzielni SN i NN, instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
• kontrola funkcjonowania urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nadzór nad prawidłową ich eksploatacją;
• udział w pracach kontrolno-pomiarowych obsługiwanych urządzeń elektrycznych;
• pełnienie dyżurów podczas spektakli i prób aktorskich zgodnie z planem.

Warunki zatrudnienia w wymiarze całego etatu:

• 3 miesięczny okres próbny;
• po okresie próbnym zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy;
• czas nieokreślony.

Wynagrodzenie w wymiarze całego etatu: 

• wynagrodzenie zasadnicze w okresie próbnym w wysokości 3000,00 zł;
• dodatek stażowy.

Uprawnienia: 

• uprawnienia SEP do 20kV + pomiary do 1kV;
• uzyskana zgoda do pracy na wysokości.

Wykształcenie: 

• zasadnicze lub średnie - o profilu: elektrycznym, elektrotechnicznym.

Czas pracy: 

• praca w godzinach w równoważnym systemie czasu pracy (w godzinach pracy Teatru)

Zatrudnienie: 

• od 1 lipca 2020 roku

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie CV na adres:  kancelaria@narodowy.pl z dopiskiem: MONTER ELEKTRYK. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
22 69 20 820, 22 69 20 883

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie, Pl. Teatralny 3, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  z późn. zm.)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie przy pl. Teatralnym 3 (00–077). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj